Nieuws

Filter

Categorieën

Anticiperen en voorkomen: de rol van de preventieve geneeskunde 

Nieuwsbericht - 26 Maart 2024

Adrae Taame is met een duidelijke ambitie aan de slag gegaan bij Vivalis. Ze kan er als gezondheidsinspecteur namelijk werken in de preventieve geneeskunde: volgens haar de beste manier om te anticiperen op gezondheidsproblemen en te voorkomen dat ze ernstig worden. Een portret.

Stages bij Vivalis: een onderdompeling in het beroepsleven 

Nieuwsbericht - 17 Maart 2024

Vivalis neemt regelmatig stagiairs aan om hen te helpen professionele vaardigheden te verwerven. De filosofie achter deze leerperiodes is gebaseerd op zelfstandigheid en engagement. Er is geen sprake van passieve observaties. We spraken met Stefany en Plamedi, die sinds enkele weken stage lopen bij Vivalis.   

Maart kleurt blauw voor de Colotest, uw gezondheidsbewaker 

Nieuwsbericht - 11 Maart 2024
Burger

Blue March is een actie die aanmoedigt om over darmkanker te praten en de screening ervan te promoten. Vroegtijdige opsporing maakt het verschil. Daarom subsidieert Vivalis de vzw Bruprev voor haar strijd tegen deze ziekte. De Colotest is erg toegankelijk en kan het leven redden van veel Brusselaars. 

Welzijnsbarometer 2023

Nieuwsbericht - 08 Maart 2024

Het Observatorium voor Gezondheid en Welzijn van Brussel-Hoofdstad, de studiedienst van Vivalis, heeft zijn laatste Welzijnsbarometer gepubliceerd. Aan de hand van cijfers wordt de sociale en gezondheidssituatie van de inwoners van het Brussels Gewest, alsook de evolutie ervan op een groot aantal vlakken (inkomen, arbeidsmarkt, onderwijs, huisvesting, enz.), beschreven en geanalyseerd.

Zoom op de gemeenten - editie 2024

Nieuwsbericht - 27 Februari 2024

Vivalis heeft onlangs, dankzij het werk van het Observatorium voor Gezondheid en Welzijn, Zoom op de gemeenten gepubliceerd. Dit uitgebreide werk biedt een gedetailleerde analyse van de statistieken van elk van de 19 gemeenten in de regio, over uiteenlopende onderwerpen zoals demografie, gezondheid, milieu, mobiliteit, enz. Uitgevoerd in samenwerking met het Brussels Instituut voor Statistiek en Analyse (IBSA), is de editie van 2024 verrijkt met talrijke kaarten om de intra-gemeentelijke verschillen beter te begrijpen. 

Gegevensverwerking: een hele verantwoordelijkheid

Nieuwsbericht - 19 Februari 2024

Als overheidsadministratie moet Vivalis, zoals elke commerciële onderneming die consumentengegevens verwerkt, de grootste zorg besteden aan de bescherming van de gegevens van de burgers die ze verwerkt. Om de strikte toepassing van de algemene verordening gegevensbescherming (AVG) te garanderen, werkt Julie Michels als Data Protection Officer (DPO) bij Vivalis.  

Inburgering nieuwkomers: nieuwe samenwerking met Huis van het Nederlands

Nieuwsbericht - 08 Februari 2024
Burger

Nieuws over de inburgering van nieuwkomers in Brussel! Vivalis is voortaan ook verantwoordelijk voor de organisatie van het inburgeringstraject via de Bapa's, de bureaux d’accueil pour primo-arrivants (onthaalbureaus voor nieuwkomers), die bicommunautair zijn geworden. In dat kader is een samenwerking opgezet tussen de Bapa's en het Huis van het Nederlands. Begunstigden die een traject in het Nederlands willen volgen bij de Bapa's doen dat vanaf nu via het Huis van het Nederlands. Het team van Vivalis was aanwezig bij de bijeenkomsten tussen de Bapa's en het Huis van het Nederlands om te zorgen voor een doeltreffende en kwaliteitsvolle samenwerking.

Leefmilieu en Gezondheid: we boeken vooruitgang

Nieuwsbericht - 05 Februari 2024
Burger

NEHAP 3 staat voor het "Nationaal Actieplan Leefmilieu-Gezondheid" van België.  Het wil de relatie tussen klimaat en gezondheid onder de aandacht te brengen en dit tot 2029.  Vivalis is betrokken bij de uitwerking van dit ambitieuze project dat onder andere tot doel heeft kwetsbare bevolkingsgroepen te beschermen tegen de toenemende hitte- en ozonpieken of nog,  bewustwording te creëren over de problematiek van hormoonverstoorders.  

Focus op het Observatorium voor Gezondheid

Nieuwsbericht - 18 Januari 2024

Bij Vivalis speelt het Observatorium voor Gezondheid en Welzijn een sleutelrol: het geeft meer inzicht in de welzijns- en gezondheidssituatie in Brussel, wat voor vele actoren cruciaal is. Als wetenschappelijk medewerker bij het Observatorium neemt Jonathan Unger deel aan verschillende projecten. We gingen met hem in gesprek. 

Een letterkundige bij de financiën van Vivalis

Nieuwsbericht - 02 Januari 2024

Charlotte Crapiz is een paar maanden geleden bij Vivalis (toen nog Diensten van het Verenigd College) komen werken en heeft er een transversale functie: bij de Directie Begroting en Financiën (Budfin) volgt ze de projecten en de financiële dossiers tussen de verschillende diensten goed op. In deze tijd van het jaar, de jaarlijkse afsluiting van de rekeningen, verveelt ze zich zeker niet ..