Gezondheid & milieu

Ozon- en hitteplan

Op deze pagina

 • Iedereen is anders bij hitte
 • Mogelijke gezondheidsklachten
 • Algemene tips om klachten door te veel hitte en/of ozon te voorkomen
 • Wat is een ozon- en hitteplan?
 • Smogalarm en hittewaarschuwing voor bevolking
 • Meer info

Iedereen is anders bij hitte

Hitte en ozon kunnen schadelijk zijn voor de gezondheid, maar volgende groepen lopen een groter risico:

 • Ouderen
 • Baby's en jonge kinderen
 • Chronisch zieken en hulpbehoevende personen (zeker als ze alleen wonen)

Mogelijke gezondheidsklachten

Blootstelling aan hoge ozonconcentraties

 • ademnood die over het algemeen gepaard gaat met hart- en of ademshalingsproblemen
 • irritatie van de ogen
 • hoofdpijn
 • keelpijn

Blootstelling aan hoge temperaturen

 • uitdroging
 • hittekrampen
 • uitputting
 • zonneslag
 • hitteslag

Algemene tips om klachten door te veel hitte en/of ozon te voorkomen

 • Help mee met het organiseren van een netwerk van personen van verschillende generaties in uw wijk dat waakt over kwetsbare personen die geïsoleerd leven.
 • Drink meer water dan gewoonlijk, bij voorkeur twee tot vier glazen per uur. Zorg ervoor dat baby’s, jonge kinderen, hulpbehoevenden en ouderen voldoende drinken.
 • Vermijd alcoholische, cafeïnehoudende en gesuikerde dranken. Alcohol zorgt er net voor dat het lichaam meer vocht afgeeft, terwijl het lichaam gesuikerde dranken minder snel opneemt dan water.
 • Rust voldoende en beperk lichamelijke inspanning (bv. sportactiviteiten), vooral tussen 12 en 16 uur.
 • Hou gordijnen en rolluiken overdag dicht en verlucht ’s nachts als het weer wat frisser is.
 • Blijf bij voorkeur binnen. In de binnenlucht is er immers minder ozon dan in de buitenlucht, en het is er doorgaans koeler.
 • Zoek de koelte op en/of koel uw lichaam regelmatig af (douche, bad, zwembad, fontein…). Profiteer van de talrijke koele zones nabij fonteinen en vijvers, en van de schaduw van de bomen in de parken.
 • Pas uw kleding en deze van uw kinderen aan: lichte kleding (katoen), helder van kleur, hoed of petje tegen de zon. Bescherm uzelf ook tegen zonnebrand met zonnecrème.
 • Laat nooit een kind, een hulpbehoevende of een huisdier achter in een stilstaande of niet goed geventileerde wagen.
 • Als u bepaalde geneesmiddelen inneemt, informeer dan best op voorhand bij uw arts of apotheker:
  • of ze een negatief effect kunnen hebben op uw gezondheid gedurende een periode van hitte en
  • of de dosis moet worden aangepast.

Wat is een ozon- en hitteplan?

Door de klimaatopwarming bestaat het risico dat het Brussels Hoofdstedelijk Gewest steeds vaker te maken zal krijgen met hittegolven en hoge ozonconcentraties. Ozon (O3) is een gas dat op warme, zonnige dagen in de onderste luchtlagen gevormd wordt uit de aanwezige luchtverontreiniging.

Het ozon- en hitteplan wil anticiperen op hittegolven en/of ozonpieken en heeft tot doel de maatregelen te definiëren die bedoeld zijn om de impact van hitte-en ozonpieken op de gezondheid te voorkomen en te beperken - en met name voor die groepen die het meeste risico lopen. Het plan bestaat uit 3 fasen:

 1. De waakzaamheidsfase: periode van 15 mei tot 30 september waarin het toezicht wordt verscherpt, maar strikt genomen geen alarm vormt.
 2. De waarschuwingsfase: de media herinneren je aan de juiste acties om de risico's te beperken. Instellingen die meer kwetsbare bevolkingsgroepen opvangen, zoals jonge kinderen of ouderen, worden opgeroepen om nog waakzamer te zijn.
 3. De federale alarmfase: dit is een crisissituatie. Er worden bijzondere maatregelen genomen door de federale overheid (Risk Management Group).

De beslissing om over te gaan van de waakzaamheidsfase naar de twee daaropvolgende fases, de waarschuwingsfase en de alarmfase, gebeurt op basis van de temperatuurvoorspellingen voor 5 dagen door het Koninklijk Meteorologisch Instituut (KMI) in Ukkel, en de voorspellingen betreffende ozonconcentraties voor 2 dagen door de Intergewestelijke Cel voor het Leefmilieu (IRCEL-CELINE).

Smogalarm en hittewaarschuwing voor bevolking

De bevolking kan zelf op de hoogte blijven in welke fase Brussel zich bevindt door regelmatig het nieuws te volgen of via volgende mogelijkheden:

Meer info

Algemene Informatie over hitte- en ozonpieken : Dienst Iinfo Leefmilieu: 02 775 75 75 (elke werkdag tussen 9 en 17u)

Communicatiemateriaal

Downloadbare poster

Affiche zeer warm weer

Downloadbare digitale animatie

Affiche zeer warm weer