Klachten

Heb je een klacht over een instelling die erkend is door de GGC?

De GGC voert regelmatig inspecties uit in de instellingen, centra en diensten die ze erkent. Als je een klacht hebt over een van die instellingen, raden we je aan eerst contact op te nemen met de verantwoordelijke ervan om een oplossing voor het probleem te vinden. Ziekenhuizen hebben bijvoorbeeld een onafhankelijke bemiddelingsdienst waaraan je je vragen en/of opmerkingen kunt voorleggen.

Als er ondanks die mogelijkheid niet naar je is geluisterd of als je het probleem niet rechtstreeks aan een interne persoon durft of kunt voorleggen, kun je je klacht ook aan ons richten. Wij zullen erop toezien dat die zo snel mogelijk wordt behandeld.

De instellingen worden erkend door Vivalis van de GGC of door Iriscare, een instelling van openbaar nut (ION) van de GGC. Afhankelijk van de instelling zal je klacht in alle discretie worden behandeld door het bevoegde departement van Vivalis of Iriscare.

Een inspecteur zal zo snel mogelijk de gegrondheid van de klacht bij de betrokken organisatie nagaan. Hij zal alle nodige voorzorgsmaatregelen treffen om de anonimiteit en vertrouwelijkheid van de klacht te waarborgen.

Je wordt op de hoogte gehouden van het verloop van je dossier en zo nodig zal Vivalis of Iriscare snel stappen ondernemen om een passende oplossing te vinden.

Heb je een klacht over een ander onderwerp?

Jouw klacht wordt geregistreerd door onze diensten en doorgestuurd naar de juiste afdeling. Indien jouw klacht een onderwerp betreft dat niet onder de bevoegdheden van Vivalis of Iriscare valt, word je, voor zover mogelijk, doorverwezen naar de betreffende administratie.

Om een klacht in te dienen kan je ons contactformulier invullen.