Nieuwsbericht - 12 April 2024
Burger

Voor Marguerite zijn gelijkheid en diversiteit een passie

Marguerite Artigny komt oorspronkelijk uit Lyon en heeft gestudeerd in Frankrijk en Duitsland. Gelijke kansen, en dan vooral gendergelijkheid, zijn haar grote passie. Na twee jaar bij de Europese instellingen te hebben gewerkt, wilde ze haar maatschappelijke engagement voortzetten op een niveau dat dichter bij de burger staat. Uiteindelijk besloot ze haar carrière een nieuwe wending te geven bij Vivalis, die de waarden promoot die haar na aan het hart liggen.

"Ik ben attaché Equal-Diversity op de Dienst HRM. Dat betekent dat ik verantwoordelijk ben voor dossiers over diversiteit, inclusie, antidiscriminatie en gelijke kansen", legt ze glimlachend uit.

Gelijke kansen en diversiteit bij Vivalis

Marguerite volgt dossiers op en ontwikkelt procedures om de principes van gelijke kansen uit te dragen. Zo coördineert ze de gender budgeting, waarmee wordt nagegaan of de begroting de gendergelijkheid respecteert. Daarnaast vertegenwoordigt onze collega Vivalis ook bij regionale en nationale initiatieven om die principes te promoten.

"Mijn taak is zorgen voor een bedrijfscultuur die gebaseerd is op diversiteit en gelijke kansen", zegt Marguerite vastberaden.

Wanneer onze Brusselse administratie ordonnanties en besluiten opstelt, is dat al gekoppeld aan een analyse van de impact op het gebied van gender en mensen met een handicap. Bovendien zullen nieuwe criteria zoals sociale afkomst, culturele herkomst en seksuele geaardheid worden bestudeerd. Momenteel wordt een wettekst aangenomen om diversiteit in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest te bevorderen.

Wat als deze functie niet bestond?

"Zonder een attaché Equal-Diversity is het erg moeilijk voor een administratie om een ambitieus diversiteitsbeleid in te voeren", zegt Marguerite.

"Overheidsinstellingen hebben de plicht om alle burgers te vertegenwoordigen en te betrekken. Die waarden vormen de kern van de opdracht die Vivalis zichzelf heeft gegeven. Een attaché Equal-Diversity kan die opdracht omzetten in daden", vervolgt ze.

Een eerlijkere en inclusievere samenleving

Om van theorie naar praktijk te gaan, moet een attaché Equal-Diversity zeer specifieke kwaliteiten hebben.

"Als je bakens wil verzetten, moeten je overtuigingen voldoende diepgeworteld en goed beargumenteerd zijn om impact te hebben. Aan de andere kant moet je ook geduldig zijn en je ambities aanpassen aan de professionele context waarin je je bevindt", legt Marguerite uit. 

Voor haar zijn gelijke kansen en antidiscriminatie essentiële principes in het streven naar een inclusievere werkomgeving en eerlijkere samenleving.

Dankzij de visie van Marguerite wil Vivalis het engagement van de instelling uitdragen om die waarden te promoten en iedereen een kans op succes te geven.