Gezondheidstoezicht

Meldingsplicht voor infectieziekten in het Brussels Gewest

Op deze pagina

 • Wat is het doel?
 • Waarom?
 • Wie?
 • Wanneer?
 • Hoe?
 • Wanneer is het een noodgeval?
 • Van welke ziekten moet aangifte worden gedaan?
 • De aangifte van overdraagbare ziekten en de persoonlijke levenssfeer

Wat is het doel?

Om de gezondheid van de burgers te beschermen, zijn bepaalde gezondheidsprofessionals wettelijk verplicht van bepaalde overdraagbare ziekten aangifte te doen. Het toezicht op die ziekten is een van de bevoegdheden van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC) op het tweetalig grondgebied Brussel-Hoofdstad.

Waarom?

De aangifte stelt ons in staat om:

 • beslissingen te nemen en controle- en preventiestrategieën te implementeren (behandeling, profylaxe, vaccinatie, enz.) in samenwerking met partners op het terrein (SPSE/CLB, gemeenten, arbeidsgeneeskunde, enz.) en andere instanties (Sciensano, FAVV, enz.) om de bevolking te beschermen tegen mogelijke besmetting en de verspreiding van de ziekte te beperken;
 • een algeheel beeld te krijgen van de epidemiologische situatie en te identificeren of er mogelijke clusters of epidemische brandhaarden zijn.

   

Wie moet van ziekten aangifte doen?

 • Elke arts - behandelend arts, specialist, werkend een collectiviteit, enz. - is wettelijk verplicht aangifte te doen van een bekend of vermoed geval van een overdraagbare ziekte waarvan hij op de hoogte is.
 • De verantwoordelijke van een klinisch biologisch laboratorium en de arts belast met medisch toezicht, met name in scholen, bedrijven, instellingen waar kinderen en jongeren verblijven, rust- en verzorgingstehuizen, en bejaardentehuizen.
 • Scholen of kinderopvang die een overdraagbare ziekte bij hun instelling vaststellen, moeten zich wenden tot hun verwijzende diensten, die de informatie doorgeven aan de dienst voor preventieve geneeskunde en het beheer van gezondheidsrisico's:
  • Contactpersonen voor gezondheid in kinderopvang;
  • Service de promotion de la Santé à l’école (SPSE) die de informatie zal doorgeven aan de Cel Preventieve geneeskunde en beheersing van gezondheidsrisico’s;
  • de Centra voor Leerlingenbegeleiding (CLB) en Kind en Gezin (het Vlaams agentschap voor kinderen en gezinnen), die op hun beurt de informatie doorgeven aan de preventiedienst van het Vlaams gezondheidsagentschap (departement zorg).

   Deze diensten moeten de nodige voorzorgsmaatregelen bij de betrokken gemeenschap nemen.

Wanneer moet van de ziekten aangifte worden gedaan?

Zo snel mogelijk!

Hoe moet van de ziekten aangifte worden gedaan?

Door de dienst Preventieve geneeskunde en beheersing van gezondheidsrisico’s van Vivalis te verwittigen

Voor meldingen via e-mail vind je via de volgende links een template met de informatie die je moet meegeven voor volwassenen en kinderen of schoolgaande adolescenten.

Wanneer is het een noodgeval?

Het gaat om een noodsituatie als:

 • de betrokken ziekte vereist dat er zeer snel, binnen vierentwintig uur, voorzorgsmaatregelen (zie punt 1 in onderstaande tabel) worden genomen;
 • Elk infectieus probleem met een bijzondere of ongewone verschijningsvorm dat gelijktijdig aan de 3 volgende criteria voldoet:
  • ongewone of onverwachte gebeurtenis;
  • mogelijke impact op de volksgezondheid;
  • risico op verspreiding of verbreiding buiten het tweetalig grondgebied Brussel-Hoofdstad.

Van welke ziekten moet aangifte worden gedaan?

MATRA BRU (sciensano.be)

De aangifte van overdraagbare ziekten en de persoonlijke levenssfeer

Het is niet de bedoeling van de aangifte van overdraagbare ziekten om zieke mensen te identificeren. Om voorzorgsmaatregelen te nemen kan het wel van belang zijn de identiteit van de patiënt te kennen (bijvoorbeeld in een school, een rusthuis, enz.).

Na een aangifte van een overdraagbare ziekte mag de Cel Preventieve geneeskunde en beheersing van gezondheidsrisico’s contact opnemen met de behandelend arts van de betrokken patiënt. Deze contacten zijn soms noodzakelijk om de nodige gegevens voor opvolging te verzamelen. De Cel Preventieve geneeskunde en beheersing van gezondheidsrisico's valt onder het beroepsgeheim.  Persoonsgegevens worden verzameld tijdens de opvolging. Al deze gegevens worden geanonimiseerd nadat de passende gezondheidsmaatregelen zijn genomen.  Deze bepaling is in overeenstemming met de wet tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer en de richtlijnen van de Orde der artsen.