Nieuwsbericht - 26 Maart 2024

Anticiperen en voorkomen: de rol van de preventieve geneeskunde 

Adrae Taame is met een duidelijke ambitie aan de slag gegaan bij Vivalis. Ze kan er als gezondheidsinspecteur namelijk werken in de preventieve geneeskunde: volgens haar de beste manier om te anticiperen op gezondheidsproblemen en te voorkomen dat ze ernstig worden. Een portret.   

Adrae Taame is huisarts van opleiding en heeft in Tétouan, Marokko, gewerkt in artsenpraktijken en klinieken. Tijdens de pandemie deed ze er wachtdiensten op een spoedafdeling, waar ze veel COVID-19-patiënten behandelde. Daarna besliste ze om naar België te verhuizen.   

Begin 2023 ging Adrae aan de slag als gezondheidsinspecteur bij Vivalis. Ze werkt er in het team voor preventieve geneeskunde, waar ze een specifieke opdracht heeft: "Wat ik leuk vind aan preventieve geneeskunde is het proactieve en holistische aspect ervan", legt Adrae uit. "In plaats van ziekten te behandelen nadat ze zich hebben ontwikkeld, richt de preventieve geneeskunde zich meteen op de preventie ervan. Hiervoor moet je samenwerken met individuen en gemeenschappen om risicofactoren te identificeren en te beperken, gezond gedrag aan te moedigen en omgevingen te creëren die bevorderlijk zijn voor de gezondheid." 

Het team preventieve geneeskunde van Vivalis speelt dan ook een centrale rol in het Brussel: de teamleden volgen de ontwikkeling van meldingsplichtige ziekten op zodat gepaste maatregelen kunnen worden genomen om de Brusselaars beter te beschermen. Er worden regelmatig gevallen van mazelen, schurft, tuberculose en kinkhoest gemeld. Die ziekten staan op de lijst van meldingsplichtige ziekten. Door die lijst op te volgen, kunnen de teams van Vivalis snel beslissingen nemen en controlestrategieën invoeren om de verspreiding te beperken, wat positief is voor alle Brusselaars.  Aan de hand van die opvolging krijgen ze ook een algemeen epidemiologisch beeld van de ziekte in kwestie. "Dit meldingssysteem is cruciaal voor ons werk", vertelt Adrae. "We hebben het nodig om besmette personen op te volgen, om ervoor te zorgen dat ze de nodige medische zorg krijgen en om hun vaccinatie te organiseren."   

Voorkomen is beter dan genezen 

Het werk van Adrae Taame brengt die uitdrukking in de praktijk. Ze waardeert dan ook de kans om haar steentje bij te dragen aan een beter algemeen welzijn. "De opsporing van risicofactoren voor de genoemde ziekten is een van mijn dagelijkse taken. Door te kiezen voor een epidemiologische aanpak en passende aanbevelingen te doen om de verspreiding ervan te voorkomen, help ik de volksgezondheid te beschermen."