Transparantie

Vivalis en transparantie

Het gezamenlijk decreet en ordonnantie van 16 mei 2019 betreffende de openbaarheid van bestuur bij de Brusselse instellingen hebben tot doel de transparantie van de administratie te versterken. 

Om aan deze verplichtingen te voldoen, publiceert Vivalis, de administratie van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, de volgende informatie:

Op deze pagina

  • Beschrijving van de bevoegdheden, de organisatie en de werking van de administratieve autoriteit
  • Overzicht van de subsidies
  • Overzicht van de studies
  • Openbare aanbestedingen
  • Werkaanbiedingen
  • Agenda en beslissingen van het verenigd College
  • Openbaarheid van bestuur

Beschrijving van de bevoegdheden, de organisatie en de werking van de administratieve autoriteit

Onze bevoegdheden

Onze ministers

Organigram van de administratie 

Onze missies en waarden 

Overzicht van de subsidies

Raadpleeg de begunstigden, het doel en het bedrag van de subsidies die zijn toegekend door Vivalis, de administratie van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie.

Overzicht van toegekende subsidies

Overzicht van de studies

Raadpleeg de studies die een externe partner heeft uitgevoerd in naam van Vivalis, de administratie van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie.

Overzicht van de uitgevoerde studies

Openbare aanbestedingen

Raadpleeg de lijst van openbare aanbestedingen afgesloten door de Vivalis, de administratie van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie.

Overzicht van afgesloten openbare aanbestedingen

Werkaanbiedingen

Raadpleeg de werkaanbiedingen van Vivalis en de aanwervingsvoorwaarden voor beschikbare functies.

Rubriek Jobs

Beslissingen over aanwerving, promotie en vervanging van functies van A-niveau medewerkers via deze link.

Agenda en beslissingen van het Verenigd College

De agenda's en beslissingen van het Verenigd College worden gepubliceerd op het Editoria-platform. Je vindt ze via deze link.

Openbaarheid van bestuur

Uw verzoek is ontvankelijk indien:

  • het ondertekend is;
  • het uw naam en adres vermeldt;
  • het gedateerd kan worden.

Uw verzoek wordt binnen een termijn van 20 werkdagen door onze diensten beoordeeld. Deze termijn kan echter worden verlengd tot 40 werkdagen, afhankelijk van de omvang en complexiteit van de gevraagde informatie.

U heeft ook de mogelijkheid om een spoedbehandeling van uw verzoek aan te vragen. Hiervoor dient u de redenen uiteen te zetten en deze voldoende te motiveren. Als de urgentie wordt erkend, ontvangt u uiterlijk binnen zeven werkdagen een antwoord. Zo niet, dan wordt een gemotiveerd besluit aan u toegezonden en wordt de termijn van 20 dagen toegepast.

Na het indienen van uw verzoek ontvangt u een ontvangstbevestiging. Uw verzoek wordt vervolgens binnen de gestelde termijn behandeld door onze diensten of die van Iriscare.

Houd er rekening mee dat het verkrijgen van een kopie van een administratief document kan onderworpen zijn aan het betalen van kosten, die niet hoger mogen zijn dan de kostprijs.

Naar het contactformulier