Nieuwsbericht - 17 Maart 2024

Stages bij Vivalis: een onderdompeling in het beroepsleven 

Twee stagiairs werken bij de administratie voor een periode van drie maanden. Stefany Fernandes Dias, bachelorstudent boekhouding aan de Ecole Pratique des Hautes Etudes Commerciales (EPHEC), leert de complexe wereld van budgetbeheer kennen op de Directie Budfin (Begroting en Financiën). Op het programma: de analyse van echte gegevens om het SAP-programma (geïntegreerde beheertool) onder de knie te krijgen. "Ik heb voor Vivalis gekozen om mijn kennis van overheidsboekhouding te verbreden en te verdiepen, een onderwerp dat niet veel aandacht krijgt in onze opleiding", zegt Stefany. "Door het tekort aan boekhoudkundigen in de privésector zijn scholen minder gericht op overheidsboekhouding, een vak dat mij erg interesseert. Ik leer hier dus elke dag veel bij!"   

Diverse activiteiten 

Plamedi Yere Ewuk, die een tweede master in human resource management volgt aan de Université Catholique de Louvain (UCL), loopt stage op de Dienst HRM. Hij is betrokken bij een zeer actueel project: "Ik werk mee aan het genderbudgetteringsprogramma (toepassing van gendermainstreaming in het begrotingsproces) en ook aan het diversiteitsplan dat Vivalis zal invoeren. Dit zijn zeer innovatieve thema's: door deel te nemen aan vergaderingen, documenten te analyseren of verslagen te schrijven, vul ik mijn theoretische opleiding aan met praktische aspecten." 

Stages bij Vivalis zijn veel meer dan eenvoudige observatie of een administratieve vereiste in een academisch curriculum. Ze bieden de mogelijkheid om kennisdomeinen te verkennen die verband houden met hun studies, praktische vaardigheden te verwerven en zich voor te bereiden op hun toekomstige loopbaan.    

Stages in heel wat vakgebieden   

"Er zijn dus heel wat mogelijkheden bij Vivalis", vertelt Hélène Lerouxel, verantwoordelijke van de Dienst HRM. "Bijvoorbeeld op het gebied van boekhouding of human resources, zoals Stefany en Plamedi doen, maar we bieden ook plaatsen voor studenten volksgezondheid of sociaal werk. De aanpak is elke keer hetzelfde: we geven prioriteit aan zelfstandigheid en actie, dus dit zijn geen observatiestages."   

Flexibiliteit is ook belangrijk: Vivalis past zich aan de curricula van universiteiten en hogescholen aan, zodat studenten hun stages op verschillende tempo's kunnen volgen.   

Wil jij stage lopen bij ons? Volg dan simpelweg deze link.