Nieuwsbericht - 8 Maart 2024

Welzijnsbarometer 2023

Het Observatorium voor Gezondheid en Welzijn van Brussel-Hoofdstad, de studiedienst van Vivalis, heeft zijn laatste Welzijnsbarometer gepubliceerd. Aan de hand van cijfers wordt de sociale en gezondheidssituatie van de inwoners van het Brussels Gewest, alsook de evolutie ervan op een groot aantal vlakken (inkomen, arbeidsmarkt, onderwijs, huisvesting, enz.), beschreven en geanalyseerd.

Hoewel het armoederisicocijfer in het Gewest al jaren relatief stabiel is (tussen 25 % en 33 %), wijzen bepaalde indicatoren op een verslechtering van de sociale situatie in de hoofdstad. Zo is het aantal mensen met een leefloon in 10 jaar tijd met 58 % gestegen (tot meer dan 45.000). Het aantal daklozen is sinds 2008 verviervoudigd, met niet minder dan 7 134 personen die door Bruss'help werden geteld in de nacht van 8 november 2022. 

De sociale ongelijkheden zijn ook groter geworden in het Gewest: de armen zijn armer en de rijken zijn rijker. De 10 % van de bevolking met de laagste inkomens van het Brussels Gewest beschikt over een inkomen per persoon van minder dan € 985 per maand (voor België in zijn geheel is dat minder dan € 1 250 per maand). Aan het andere uiteinde, beschikken de 10 % meest welgestelden in het Brussels Gewest over een inkomen van meer dan € 4 120 per maand per persoon (tegenover meer dan € 3 735 per maand voor heel België).

Bovendien lopen grote gezinnen en alleenstaande ouders in het Brussels Gewest een bijzonder armoederisico. Zes op tien kinderen in het Brussels Gewest hebben immers recht op een sociale toeslag voor kinderbijslag. Het percentage kinderen dat recht heeft op een sociale toeslag bedraagt zelfs 80 % in Sint-Joost-ten-Node en 77 % in Sint-Jans-Molenbeek.

Ten slotte versterkt het gewicht van huisvestingsuitgaven binnen het budget van de Brusselaars de ongelijkheden nog verder: na betaling van de huisvestingskosten variëren de beschikbare inkomens per persoon van € 9  per dag voor de minstbedeelden tot € 100 per dag voor de meest begoeden.

De Welzijnsbarometer van het Observatorium voor Gezondheid en Welzijn van Brussel-Hoofdstad (Vivalis.brussels) getuigt dus van een moeilijke globale sociaaleconomische context, post-COVID- en energiecrisis, met op de achtergrond de toevlucht van Oekraïense vluchtelingen en de opvangcrisis; en dit ten tijde van bijzonder grote ongelijkheden onder de bevolking.