Illustrative photo of people smiling

Vivalis

Bijdragen tot een beter
welzijn van alle Brusselaars

Wat zoek je?

Onze missie

We benaderen de welzijns- en gezondheidsproblematieken op een geïntegreerde manier met als doel het leven van alle Brusselaars te verbeteren.

Wij staan TEN DIENSTE van de bevolking en onze partners, en we helpen elkaar als collega's.

Wij ontwikkelen onophoudelijk onze EXPERTISE in de verschillende administratieve domeinen.

We ondernemen al onze acties in een geest van SAMENWERKING met andere overheden en ook met onze partners op het terrein

Als openbare dienst staat GELIJKE BEHANDELING centraal in onze manier van werken, zowel ten opzichte van onze medewerkers als ten opzichte van de begunstigden van ons beleid.

Meer weten

Nieuws en aankondigingen

Voor Marguerite zijn gelijkheid en diversiteit een passie

Nieuwsbericht - 12 April 2024
Burger

Marguerite Artigny komt oorspronkelijk uit Lyon en heeft gestudeerd in Frankrijk en Duitsland. Gelijke kansen, en dan vooral gendergelijkheid, zijn haar grote passie. Na twee jaar bij de Europese instellingen te hebben gewerkt, wilde ze haar maatschappelijke engagement voortzetten op een niveau dat dichter bij de burger staat. Uiteindelijk besloot ze haar carrière een nieuwe wending te geven bij Vivalis, die de waarden promoot die haar na aan het hart liggen.

 

Anticiperen en voorkomen: de rol van de preventieve geneeskunde 

Nieuwsbericht - 26 Maart 2024

Adrae Taame is met een duidelijke ambitie aan de slag gegaan bij Vivalis. Ze kan er als gezondheidsinspecteur namelijk werken in de preventieve geneeskunde: volgens haar de beste manier om te anticiperen op gezondheidsproblemen en te voorkomen dat ze ernstig worden. Een portret.

Stages bij Vivalis: een onderdompeling in het beroepsleven 

Nieuwsbericht - 17 Maart 2024

Vivalis neemt regelmatig stagiairs aan om hen te helpen professionele vaardigheden te verwerven. De filosofie achter deze leerperiodes is gebaseerd op zelfstandigheid en engagement. Er is geen sprake van passieve observaties. We spraken met Stefany en Plamedi, die sinds enkele weken stage lopen bij Vivalis.