Illustrative photo of people smiling

Vivalis

Bijdragen tot een beter
welzijn van alle Brusselaars

Wat zoek je?

Onze missie

Wij pakken sociale en gezondheidsproblemen op een geïntegreerde manier aan om het leven van alle Brusselaars te verbeteren.

Wij staan TEN DIENSTE van de bevolking en van onze partners en we helpen elkaar als collega’s.

Wij ontwikkelen onophoudelijk onze EXPERTISE in de verschillende administratieve domeinen.

We ondernemen al onze acties in een spirit van SAMENWERKING met de andere autoriteiten en partners op het terrein.

Als openbare dienst stellen wij GELIJKE BEHANDELING centraal in onze manier van werken, zowel ten opzichte van onze medewerkers als ten opzichte van de begunstigden van ons beleid.

Meer weten

color-bg Meer weten Meer weten Meer weten Meer weten

Preventie en actie

Meer weten

Informatie en communicatie

Meer weten

Begeleiding in
het sociale en gezondheids-domein

Meer weten

Beheer van gezondheids- en sociale diensten in Brussel

Meer weten

Nieuws en aankondigingen

zoom
Nieuwsbericht - 27 Februari 2024

Zoom op de gemeenten - editie 2024

Vivalis heeft onlangs, dankzij het werk van het Observatorium voor Gezondheid en Welzijn, Zoom op de gemeenten gepubliceerd. Dit uitgebreide werk biedt een gedetailleerde analyse van de statistieken van elk van de 19 gemeenten in de regio, over uiteenlopende onderwerpen zoals demografie, gezondheid, milieu, mobiliteit, enz. Uitgevoerd in samenwerking met het Brussels Instituut voor Statistiek en Analyse (IBSA), is de editie van 2024 verrijkt met talrijke kaarten om de intra-gemeentelijke verschillen beter te begrijpen. 

Julie Michels Data Protection Officer quote Mijn collega's bewust maken van hun verantwoordelijkheden bij gegevensverwerking
Nieuwsbericht - 19 Februari 2024

Gegevensverwerking: een hele verantwoordelijkheid

Als overheidsadministratie moet Vivalis, zoals elke commerciële onderneming die consumentengegevens verwerkt, de grootste zorg besteden aan de bescherming van de gegevens van de burgers die ze verwerkt. Om de strikte toepassing van de algemene verordening gegevensbescherming (AVG) te garanderen, werkt Julie Michels als Data Protection Officer (DPO) bij Vivalis.  

Foto van Vivalis-medewerkers
Nieuwsbericht - 08 Februari 2024
Burger

Inburgering nieuwkomers: nieuwe samenwerking met Huis van het Nederlands

Nieuws over de inburgering van nieuwkomers in Brussel! Vivalis is voortaan ook verantwoordelijk voor de organisatie van het inburgeringstraject via de Bapa's, de bureaux d’accueil pour primo-arrivants (onthaalbureaus voor nieuwkomers), die bicommunautair zijn geworden. In dat kader is een samenwerking opgezet tussen de Bapa's en het Huis van het Nederlands. Begunstigden die een traject in het Nederlands willen volgen bij de Bapa's doen dat vanaf nu via het Huis van het Nederlands. Het team van Vivalis was aanwezig bij de bijeenkomsten tussen de Bapa's en het Huis van het Nederlands om te zorgen voor een doeltreffende en kwaliteitsvolle samenwerking.