Wie zijn wij?

Waarden, missie en visie van Vivalis

Op deze pagina

  • Onze waarden
  • Onze missie
  • Onze visie

Onze waarden

Wij staan ten dienste van de bevolking en onze partners, en we helpen elkaar als collega's.

We ontwikkelen voortdurend onze expertise in de verschillende vakgebieden van de administratie.

Al onze acties worden ondernomen in een geest van samenwerking met andere overheden en ook met onze partners op het terrein

Als openbare dienst staat gelijke behandeling centraal in onze manier van werken, zowel ten opzichte van onze medewerkers als ten opzichte van de begunstigden van ons beleid.

Onze missie

We benaderen de welzijns- en gezondheidsproblematieken op een geïntegreerde manier met als doel het leven van alle Brusselaars te verbeteren.

Onze visie

Het is onze visie om  van Vivalis de referentie-administratie te maken op het vlak van welzijn en gezondheid voor Brussel.

Deze visie neemt voor elk van onze belanghebbenden een andere vorm aan:

Ten aanzien van: Willen wij het volgende zijn: 
Onze interne/externe "klanten"een organisatie die de deskundigheid in huis heeft om het welzijns- en gezondheidsbeleid op een kwaliteitsvolle en pro-actieve manier te ontwikkelen
Onze partnerseen organisatie die de verschillende tussenkomende partijen samenbrengt en die het welzijns- en gezondheidsbeleid coördineert
Onze medewerkerseen aantrekkelijke, respectvolle en zorgzame organisatie, waar de medewerkers zich op professioneel vlak kunnen ontplooien
De burgerseen organisatie die wordt erkend als institutioneel aanspreekpunt voor welzijns- en gezondheidskwesties
De besluitvormerseen organisatie die de drijvende kracht is voor de strategie en de toekomstperspectieven op welzijns- en gezondheidsgebied
Alle belanghebbendeneen organisatie die voortdurend haar interne werking verbetert