Nieuwsbericht - 2 Mei 2024

Niet-dringend ziekenvervoer: nieuwe officiële tarieven

Het gaat om een noodzakelijke evolutie op het gebied van niet-dringend ziekenvervoer: sinds 1 mei 2024 is er een nieuwe regelgeving van kracht voor de tarieven op basis van het besluit van het Verenigd College van 28 maart 2024 tot vaststelling van de tarieven van het niet-dringend ziekenvervoer 

Diensten voor niet-dringend ziekenvervoer kunnen patiënten vervoeren in een ambulance of in een lichte ziekenwagen. Elke persoon kan gebruik maken van een aan zijn gezondheidstoestand aangepast niet-dringend ziekenvervoer. Er mag altijd een naaste of mantelzorger van de patiënt meerijden als de patiënt wordt vervoerd, naar keuze van de patiënt. 

Met het oog op transparantie en billijkheid willen deze nieuwe bepalingen een duidelijk kader vastleggen voor de tarieven om zo een einde te maken aan soms dubbelzinnige praktijken. Voorheen werden de prijzen vrij bepaald, maar vanaf nu zal er rekening worden gehouden met alle kosten, zoals huurkosten en de lonen van medewerkers, om zo een eerlijk en evenwichtig tarief te garanderen.  

 Deze maatregel is ook positief voor de Brusselaars: zij zullen op voorhand beter weten wat de kosten zullen zijn voor hun niet-dringend ziekenvervoer. Maar dit heeft voornamelijk betrekking op de actoren in deze sector: ziekenfondsen, ziekenhuizen, vervoersdiensten, patiëntenplatforms en rusthuizen.  

Concreet zal het volgende veranderen:   

  • Voor ambulances (liggend vervoer) geldt er nu een vast tarief van 136 euro. Daar kunnen extra kosten bijkomen, zoals een toeslag van 20% voor diensten tussen 20.00 en 6.00 uur, in het weekend of op feestdagen. Voor het gebruik van zuurstof wordt maximaal 15 euro aangerekend en de aanwezigheid van een arts of verpleegkundige wordt respectievelijk gefactureerd tegen 150 en 100 euro per uur. Daarnaast bedraagt het tarief voor medische apparatuur 135 euro.  
  • Voor lichte ziekenwagens (zittend vervoer) geldt voortaan een vast tarief van 60 euro. Ook hier kan er een toeslag van 20% worden aangerekend voor diensten buiten de normale uren.  

Dankzij deze maatregelen zal de kwaliteit van de medische diensten in Brussel verbeteren. Ze zullen alle betrokkenen ten goede komen door een eerlijker en transparanter kader te bieden voor niet-dringend ziekenvervoer.