Nieuwsbericht - 18 Januari 2024

Focus op het Observatorium voor Gezondheid

Bij Vivalis speelt het Observatorium voor Gezondheid en Welzijn een sleutelrol: het geeft meer inzicht in de welzijns- en gezondheidssituatie in Brussel, wat voor vele actoren cruciaal is. Als wetenschappelijk medewerker bij het Observatorium neemt Jonathan Unger deel aan verschillende projecten. We gingen met hem in gesprek. 

Toen hij twee jaar geleden bij het Observatorium voor Gezondheid en Welzijn begon, had Jonathan Unger, die geografie studeerde aan de ULB, al heel wat ervaring opgebouwd met de evaluatie van het welzijns- en gezondheidsbeleid opgesteld door de Franse Gemeenschapscommissie (Cocof).  

"Mijn werkgebied bij het Observatorium is onderzoek, meer bepaald in de armoedecel," zegt Jonathan Unger. "Sinds de fusie met het CMDC (Centrum voor Maatschappelijke Documentatie en Coördinatie) zijn er verschillende werkgebieden: Sociaal Brussel, Born in Brussels, Hospichild, enz. Ik werk voornamelijk met gegevens, waarbij ik een kwantitatieve en kwalitatieve aanpak gebruik wanneer dat nodig is. 

Dat werk heeft een praktisch nut: het helpt prioritaire uitdagingen voor overheidsacties te herkennen en biedt operationele ondersteuning bij de uitvoering van bepaalde beleidsbeslissingen. Tot slot helpt het om het overheidsbeleid (op het vlak van welzijn, gezondheid, bijstand aan personen, enz.) te evalueren om het op termijn te verbeteren. Er zijn natuurlijk ook uitdagingen, zoals rekening houden met de institutionele complexiteit van Brussel: "Het is niet altijd gemakkelijk om te begrijpen wie waarvoor verantwoordelijk is!" lacht Jonathan ...  

Een aantal projecten liggen hem na aan het hart, zoals Zoom op de gemeenten: "Een geweldige institutionele samenwerking met perspective.brussels," zegt de wetenschapper. "Die publicatie wordt erg gewaardeerd op het terrein, zowel door lokale mandatarissen als maatschappelijk werkers en verenigingen. Door die gegevens publiek toegankelijk te maken, kunnen we de kennis verbeteren van actoren over de realiteit waarin ze werken. In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen blijkt dat hulpmiddel zowel relevant als nuttig te zijn om én stof tot nadenken én debatteren te geven." 

Jonathan is ook bijzonder geboeid door het project om zones met een tekort aan huisartsen af te bakenen: "Dat is meer operationeel. Het doel is om te bepalen welke zones met een tekort kampen zodat de overheid maatregelen kan nemen - indien nodig - om er huisartsen aan te trekken. Het multidisciplinaire aspect ervan is ook interessant. We moeten samenwerken op verschillende niveaus: met collega's met verschillende profielen en huisartsenkringen. Er is één gemene deler: we werken allemaal aan een toegankelijke gezondheidszorg, wat essentieel is voor de Brusselaars."