Nieuwsbericht - 5 Februari 2024
Burger

Leefmilieu en Gezondheid: we boeken vooruitgang

NEHAP 3 staat voor het "Nationaal Actieplan Leefmilieu-Gezondheid" van België.  Het wil de relatie tussen klimaat en gezondheid onder de aandacht te brengen en dit tot 2029.  Vivalis is betrokken bij de uitwerking van dit ambitieuze project dat onder andere tot doel heeft kwetsbare bevolkingsgroepen te beschermen tegen de toenemende hitte- en ozonpieken of nog,  bewustwording te creëren over de problematiek van hormoonverstoorders.  

Als hoofdrolspeler binnen de  gezondheidssector van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is Vivalis betrokken bij de ontwikkeling van dit actieplan dat door de federale minister van milieu werd voorgesteld.   NEHAP 3 legt nieuwe accenten die zijn afgestemd op de hedendaagse uitdagingen en streeft met name naar: 

  • het versterken van de veerkracht en aanpassingsvermogen in de strijd tegen klimaatverandering; 
  •  het verminderen van de schadelijke gevolgen van chemische stoffen op de menselijke gezondheid en het milieu. 

Het milieu heeft een directe impact op de gezondheid: blootstelling aan verontreinigende stoffen zoals bepaalde chemicaliën of luchtvervuiling vormen een risicofactor voor de gezondheid waarbij de omvang en de zogenaamde "cocktaileffecten" niet goed gekend zijn. 

Verschillende cijfers geven het effect van het milieu op de gezondheid weer: volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) zijn bijna 20% van de sterfgevallen in Europa toe te schrijven aan het milieu, zoals binnen- en buitenluchtverontreiniging, contact met chemicaliën, excessieve hitte, enz.  Al deze factoren hebben een negatieve invloed op het welzijn en de menselijke gezondheid.  Het referentiewerk "Countdown on health and climate change" geeft eveneens aan dat de klimaatverandering de grootste bedreiging vormt voor de gezondheid waarmee de wereld in de 21e eeuw geconfronteerd wordt. 

Het NEHAP 3-plan wordt via verschillende internationale en nationale projecten uitgevoerd die met name betrekking hebben op:  

  •  een billijke overgang naar veerkrachtige en koolstofarme gezondheidssystemen; 
  •  de impact van ozon en hittegolven op de gezondheid; 
  • het monitoren van tijgermuggen (project MEMO+); 
  •  het nationale plan betreffende hormoonverstoorders (NAPED); 
  • de risicoanalyse betreffende de nieuwe generatie chemische stoffen (project PARC) 
  • het opleiden van gezondheidsprofessionals over de impact van het milieu op de gezondheid via online trainingmodules die geaccrediteerd zijn door het RIZIV. 

De overheid moet voorbereid zijn om deze bedreigingen het hoofd te bieden, maar ook om de gevolgen voor de gezondheid ervan (zowel fysiek als mentaal), evenals de dieperliggende oorzaken aan te pakken.  Vivalis staat paraat.