Nieuwsbericht - 8 Februari 2024
Burger

Inburgering nieuwkomers: nieuwe samenwerking met Huis van het Nederlands

Nieuws over de inburgering van nieuwkomers in Brussel! Vivalis is voortaan ook verantwoordelijk voor de organisatie van het inburgeringstraject via de Bapa's, de bureaux d’accueil pour primo-arrivants (onthaalbureaus voor nieuwkomers), die bicommunautair zijn geworden. In dat kader is een samenwerking opgezet tussen de Bapa's en het Huis van het Nederlands. Begunstigden die een traject in het Nederlands willen volgen bij de Bapa's doen dat vanaf nu via het Huis van het Nederlands. Het team van Vivalis was aanwezig bij de bijeenkomsten tussen de Bapa's en het Huis van het Nederlands om te zorgen voor een doeltreffende en kwaliteitsvolle samenwerking.

In Brussel moeten nieuwkomers een gratis en verplicht inburgeringstraject afleggen dat wordt beheerd door Vivalis (de administratie van de GGC). Dat moeten ze in het Frans of in het Nederlands voltooien. Tot vorig jaar konden nieuwkomers kiezen tussen het Franstalige traject bij een Bapa of bureau d’accueil pour primo-arrivants (erkend en gesubsidieerd door de FGC) of het Nederlandstalige traject bij Bon, het Brussels onthaalbureau voor nieuwkomers (erkend en gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap). 

Vivalis speelt sinds 1 januari 2024 een grotere rol op het gebied van de inburgering van nieuwkomers. Vroeger was die rol beperkt tot het toezicht op de naleving van de verplichting om dat inburgeringstraject te volgen. Voortaan beheert Vivalis ook de organisatie van dat traject door de Bapa's, die nu erkend en gesubsidieerd worden door Vivalis. Die nieuwe verantwoordelijkheid betekent dat de Bapa's bicommunautair zijn geworden en de begunstigden dus de mogelijkheid bieden om hun traject in het Frans of het Nederlands af te leggen. Nieuwkomers kunnen nu dus zowel voor het Franstalige als het Nederlandstalige traject terecht bij de Bapa's. Nieuwkomers die het Nederlands verkiezen, kunnen ook nog steeds terecht bij Bon. 

In dat kader is een samenwerking opgezet met het Huis van het Nederlands Brussel. Dat is voortaan verantwoordelijk voor de taaltesten van mensen die ingeschreven zijn in een Bapa en hun traject in het Nederlands willen volgen.  

Om te zorgen voor een vruchtbare samenwerking vonden twee belangrijke bijeenkomsten plaats tussen de teams van de Bapa's en het Huis van het Nederlands. Ook ons team was aanwezig om een succesvolle samenwerking te garanderen. 

Die cruciale uitwisselingen over hun respectieve praktijken versterken de kwaliteit en de doeltreffendheid van de samenwerking.  

Wilt u er meer over weten? Bekijk dan onze pagina over de inburgering van nieuwkomers in Brussel